Veel foto's heb ik de laatste jaren gemaakt bij het Nannewiid. Het Nannewijd (Fries: Nannewiid) is een meertje ten westen van Heerenveen en ten zuiden van het dorp Oudehaske.

Het noordelijke deel van het meer werd voorheen het Haskerwijd (Haskerwiid) genoemd.
Het Nannewiid is ontstaan door veenontginning voor turfwinning, net als het Tjeukemeer. Erdoorheen loopt de Veenscheiding (Feanskieding), een vaart die voor het vervoer van turf werd gebruikt. Deze vaart loopt aan de oostkant door naar Heerenveen.

In de ten westen van het Nannewiid gelegen moerasgebiedjes de Douwepôlle en het Lytse Wiid staat de natuur centraal. Een aaneenschakeling van schraallandjes, rietlanden, struwelen en bosjes die zich vrijelijk kunnen ontwikkelen. Deze delen zijn niet vrij toegankelijk, maar toch heb ik onlangs wat fotoos geschoten, onderweg met onze buurman van Staatsbosbeheer